10. Juni 2022

Arbejdsdag lørdag den 18. Juni !!

Det er lørdag den 18. juni vi holder fælles arbejdsdag. Kl. 08:00
Vi skal lave finish på den nye sti samt klippe rødder i de mange fælles rabatter der er blevet skrabet for at dræne vejene.

Der er brug for mange hænder og der skal medbringes jern river, skovle, spader, ørnenæb samt trillebører.

Der vil blive serveret kaffe og rundstykker i løbet af formiddagen. Vi mødes ved broen hvorfra vi laver arbejdshold. Vel mødt.

 

10. Juni 2022.

Både plads ved vandet.

Vi vil på arbejdsdagen den. 18. afmærke et område hvor grundejerne kan have både og kajakker liggende i løbet af sommeren.

 

19. November 2021

Ene krattet mod fjorden

Vi er så heldige at have et ret unikt Ene krat beliggende på kystklinten mod fjorden ud for grundene nr. 99 -105. Dette er også bemærket af Skive kommune der, i den udstrækning de har tid og midler, har tilbudt at hjælpe med at få dette sjældne område på fode igen. Der skal fjernes uønsket opvækst samt tyndes lidt ud. Resultat skulle gerne blive et flot Ene krat som vi, i fremtiden, meget lettere selv kan pleje og vedligeholde.
Vi kan med mellemrum forvente at møde kommunens folk i området fra nu af, og gennem vinteren.


16. November 2021

Naturplan - status

Vi er nu færdige med fældning og udkørsel i fællesarealerne. Skoventreprenøren Lilleris har hentet deres maskiner. Vi mangler stadig meget i området inden vi er i mål. Knusningen af de fældede områder er ikke alle steder færdiggjort pga. for meget nedbør. Her afventer vi en længere tør periode eller stærk frost.
Opgravning af drænrør og genslyngning af af vandløb i den store vest-østlige dal er det næste. Her er vi, sammen med kommunens biologer, langt med ansøgning om dispensation til paragraf 3 område samt VVM redegørelse. Vi håber at komme igang i løbet af foråret.
Stierne i hele området trænger også til en kærlig hånd. Renoveringen af disse afventer at vi er færdige med kørsel med de tunge maskiner. Mange af stierne vil blive flyttet til højere og dermed mere tørre områder og her afventer vi den endelige placering af det nye vandløb. Før vi har det kan vi ikke vide hvor de nye spange skal placeres og dermed hvor stierne skal gå.
Som I kan se er der mange brikker der skal falde på plads og rækkefølgen er ikke tilfældig. Bestyrelsen beklager den megen forstyrrelse der er i området og håber på forståelse og lidt tålmodighed. Det skal nok blive rigtig godt.


11. November 2021

Affaldssortering

Som I måske allerede har hørt fra medierne, skal alle inkl. sommerhuse have udvidet sortering. 
For os betyder det nu at papir og pap blandes. Efter den 16. November starter Nomi med at udskifte skiltningen på molokkerne.
Når skiltene er skiftet skal vi starte med at blande pap og papir. IKKE FØR!

 

4.juni 2021

Øster Grønning vandværk

Vores vandværk har lavet en forbrugerportal. Hvis du tilmelder dig forbrugerportalen har du mulighed for at:

Forbrugerportalen findes på www.tastselv-vand.dk
D
er skal bruges “forbrugernummer” og “kode” som du finder på din faktura eller PBS 

 

------------------------------------------------------------------------------------

23. september 2019

Grundejerforeningens grusveje bliver vedligeholdt efter behov.
Når der er behov, vil arbejdet blive udført når vejret passer til det - 3 dages tørvejr før og efter arbejdet.

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Astrup Vig Grundejere kan sende en e-mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og få brugernavn og adgangskode til hjemmesiden.

Dette giver adgang til blandt andet grundejer listen og Naturplanen.

————————————————————————————————————————————————————